Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

Lehto Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

Lehto Group Oyj Pörssitiedote 18.8.2016 klo 8.00

Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 44,6 % ja liikevoitto oli 9,9 % liikevaihdosta

Yhteenveto

KONSERNI 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Liikevaihto, Meur 78,3 46,7 140,5 97,2 275,6
Liikevaihdon muutos -% 67,5 % 45,7 % 44,6 % 33,1 % 61,1 %
Liikevoitto, Meur 10,0 1,8 14,0 6,1 27,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 12,7 % 3,9 % 9,9 % 6,3 % 9,9 %
Kauden tulos, Meur 8,0 1,2 11,0 4,2 21,2
           
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 237,2 184,1 237,2 184,1 195,0
Osakekohtainen tulos, Eur 0,16 0,02 0,22 0,09 0,52
Rahavarat, Meur 74,1 9,5 74,1 9,5 24,6
Korolliset velat, Meur 18,9 19,4 18,9 19,4 17,0
Omavaraisuusaste, % 63,1 % 21,9 % 63,1 % 21,9 % 37,2 %
Nettovelkaantumisaste, % -58,4 % 64,1 % -58,4 % 64,1 % -22,9 %

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen puolivuotisjakson aikana 44,6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 140,5 (97,2) miljoonaan euroon. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja liikevoitto oli 14,0 (6,1) miljoonaa euroa, eli 9,9 % (6,3 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla. Vahvinta kasvu oli Asunnot-palvelualueella, jonka liikevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Katsauskaudella valmistui 9 asuintalokohdetta, 10 toimitilakohdetta ja 14 hyvinvointitilakohdetta. Yhtiön rahavarat kasvoivat 74,1 miljoonaan euroon ennen kaikkea onnistuneen listautumisannin johdosta.

Tilauskanta kasvoi vuodenvaihteesta ja oli katsauskauden päättyessä 237,2 miljoonaa euroa (195,0 miljoonaa euroa 31.12.2015). Tilauskannan kasvuun vaikuttivat erityisesti uudet toimitilatilaukset sekä useat Hyvinvointitilat-palvelualueella saadut uudet tilaukset.

Liikevaihto palvelualueittain, Meur 1-6/2016 1-6/2015 Muutos   1-12/2015
Toimitilat 49,0 45,4 7,9 %   109,8
Asunnot 53,2 25,3 110,0 %   69,5
Hyvinvointitilat 24,4 16,2 50,2 %   38,4
Korjausrakentaminen 14,0 10,2 36,5 %   58,0
Yhteensä 140,5 97,2 44,6 %   275,6

Lehdon toimitusjohtaja Hannu Lehto:

”Iso vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa leimannut asia oli yhtiön listautuminen pörssiin. Listautumisen yhteydessä saimme noin 4 600 uutta osakkeenomistajaa ja osakkeen kaupankäynti Helsingin Pörssissä aloitettiin 28.4.2016. Listautuminen oli työläs, mutta samalla antoisa projekti, joka osaltaan auttoi meitä kirkastamaan strategiaamme ja terävöittämään kilpailukykytekijöitämme. Tässä yhteydessä tahdon kiittää kaikkia yhtiöön sijoittaneita ja listautumisprojektiin osallistuneita tahoja. Listautumisannissa saadut varat antavat meille mahdollisuuden edelleen kehittää toimintaamme ja turvaavat kasvun vaatiman pääomatarpeen.

Liiketoiminnallisesti vuoden 2016 ensimmäinen puolisko eteni positiivisesti. Liikevaihtomme kasvoi 44,6 % ja kasvua tapahtui kaikilla palvelualueilla. Liiketulos oli odotetulla tasolla 9,9 % liikevaihdosta. Katsauskaudella valmistui 9 asuintaloa, 10 toimitilakohdetta, 14 hyvinvointitilakohdetta ja useita saneerauskohteita.

Jatkoimme modulaaristen ratkaisujen ja konseptien kehitystä, ja Oulaisiin rakenteilla oleva uusi rakennuskomponentteja tuottava tehdas saavutti harjakorkeuden. Tuotanto tehtaassa saadaan käyntiin vuoden kolmannen neljänneksen aikana ja se lisää erityisesti asuntotuotantomme kapasiteettia. Lisäksi uskomme tehdasvalmisteisten moduulien ja komponenttien parantavan rakentamisen laatua, alentavan kustannuksia ja nopeuttavan rakentamisen työmaavaihetta.

Yhtiömme on mukavassa myötätuulessa. Liiketoiminta kasvaa ja laajenee edelleen. Tällaisessa kasvutilanteessa osaavan työvoiman saatavuuden merkitys korostuu ja meidän tuleekin pyrkiä tekemään Lehdosta entistä houkuttelevampi työpaikka rakennusalan osaajille.”

Vuoden 2016 näkymät

Strategiakaudella 2016-2020 Lehto tavoittelee keskimäärin noin 10-15 % vuotuista liikevaihdon kasvua.

Vuonna 2016 liikevaihdon kasvun ennakoidaan olevan vähintään keskimääräisen kasvutavoitteen mukainen ja liiketuloksen odotetaan olevan noin 8-10 % liikevaihdosta. Vuoden 2016 toisen puoliskon euromääräisen liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan korkeampia kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Keskeisimpiä liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat omaperusteisen asuntotuotannon luovutushetkeen perustuva tuloutus, asuntojen myynnin määrä sekä hyvinvointihankkeiden ja muiden toimitilahankkeiden käynnistyminen ja myynti.

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Lehto järjestää vuoden 2016 ensimmäistä puolivuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille torstaina 18.8.2016 klo 10.00 yhtiön toimipisteessä Vantaalla, osoitteessa Äyritie 12 B. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa lehto.fi/sijoittajille. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssina, joka alkaa 18.8. klo 10. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua johonkin seuraavista numeroista:

  • 09 2319 5437 (Suomesta)
  • +46 (0) 8 50520424 (Ruotsista)
  • +44 (0) 20 3003 2666 (UK:sta, Standard International Access)
  • Osallistumistunnus: Lehto

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja

0400 944 074

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Lehto Group lyhyesti

Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja. Yhtiö on jakanut toimintansa neljään palvelualueeseen: Toimitilat, Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Lehto Group toimii tällä hetkellä Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt kasvukeskuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2015 oli noin 276 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015 päättyessä 423 henkilöä.

www.lehto.fi

HUG#2035847

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä