Search
Close this search box.

Rakennuslupakäsittely nopeutuu – Lehto mukana kehittämässä tietomallipohjaista lupakäsittelyä

Vantaan, Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonnat ovat käynnistäneet Lehto Groupin kanssa pilottiprojektin, jossa tullaan hyödyntämään tietomallipohjaista lupakäsittelyä. Kolmen rakennuksen pilottikohde sijaitsee Vantaan Pumppupuistossa ja kohteen rakennusten rakennustyöt alkavat syksyllä 2018. Pilotissa säännöstöpohjaista rakennuslupatarkastusta tehdään Solibri Model Checker -laadunvarmistusohjelmistoa käyttäen.

– Suunniteltavat rakennukset sijoitetaan kaupunkimalliin ja Lupapisteen kautta tarkastellaan niiden soveltuvuutta ympäristöön ja asemakaavaan. Samalla kehitetään prosessia ajantasaisen 3D-kaupunkimallin tuottamiseksi. Tietomalleista voidaan varsin vaivattomasti tehdä erilaisia määrä- ja laajuustarkasteluja, kertoo Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki.

Merkittäviä hyötyjä ja mahdollisuuksia

Tietomallipohjainen lupakäsittely tuo suoraa liiketoimintahyötyä lupaprosessin osapuolille, mahdollistaen lupakäsittelyajan lyhentymisen ja käsittelyn yhdenmukaisuuden. Rakennuslupaa voi tällä hetkellä joutua odottamaan jopa useita kuukausia.

– Rakentamisen aloittamisen viivästyminen kuukaudellakin tuottaa rakentajille huomattavia lisäkuluja. Tietomallipohjaisen lupakäsittelyn ja avoimen keskustelevan prosessin avulla voimme tehostaa ennakointia ja hankkeiden ohjausta, Lehto Asuntojen projektipäällikkö Mika Vesterinen kuvailee.

Kun rakennusvalvonnan säännöstöt tarjotaan projektin alusta lähtien arkkitehtisuunnittelun käyttöön, voidaan jo aikaisessa vaiheessa varmistaa, että suunnitelmat vastaavat säädösten vaatimuksia, kuten rakennusoikeus-, paloturvallisuus-, esteettömyys- ja asuntosuunnittelusäädöksiä. Näin myös itse lupakäsittely nopeutuu huomattavasti.

Lehdon tavoitteena on olla mukana kehittämässä uusia menettelytapoja tietomallipohjaiselle lupakäsittelylle suurimmissa kunnissa ja sitä kautta olla myötävaikuttamassa vakioitujen ja yhdenmukaisten toimintatapojen yleistymiseen koko Suomessa. Tietomallipohjainen rakennuslupakäsittely tehostaa rakennuslupatoimintaa. Se myös osaltaan parantaa mahdollisuuksia kuntien rakennusvalvontojen väliselle yhteistyölle.

Lehto Group digitaalisen toimialamurroksen kärjessä

Lehto Group on tekemässä rakennusalan digitaalista toimialamurrosta strategisen kärkihankkeen kautta, jossa keskitytään rakennusprosessin toimintatavan uudistamiseen.

– Tietomallipohjainen rakennuslupakäsittely on loistava mahdollisuus päästä hyödyntämään digitalisaatiota heti rakennushankkeen alusta lähtien. Talousohjatun tietomallintamisen lähtökohtana ovat laadukkaat tietomallit, joten olemme panostaneet merkittävässä määrin laadunvarmistuksen kehittämiseen. Siirrymme tiedolla johtamiseen – digitaalinen asiointi ja tiedon tehokas hyödyntäminen luovat rakennusalalle merkittäviä mahdollisuuksia, kommentoi Lehto Groupin digijohtaja Tiina Talvitie.

Pilottiprojekti toteutetaan yhteistyössä Solibrin (www.solibri.com), Evoltan (www.evolta.fi) ja Sova3D:n (www.sova3d.fi) kanssa. Pääsuunnittelijana projektissa on Kari Selonen Arkkitehtipalvelu Oy:n Helsingin toimipisteestä.

Lisätiedot:

Pekka Virkamäki

Rakennusvalvontajohtaja

Vantaan kaupungin rakennusvalvonta

050 559 2082

pekka.virkamaki@vantaa.fi


Tiina Talvitie

Digijohtaja

Lehto Group Oyj

040 734 7850

tiina.talvitie@lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä