Search
Close this search box.

Tutkimus osoitti: Lehto kuuluu Suomen innostavimpiin työpaikkoihin

Tiedote
Lehto Group Oyj
11.4.2019 klo 7.50

Rakennusliike Lehto Group saa henkilöstöltään kiitosta esimerkiksi päätöksentekoon osallistamisesta ja vähäisestä byrokratiasta. Petrattavaa on muun muassa kasvuyhtiön perehdytyksessä. Tutkimustulokset julkaistiin työnhakijoiden käyttöön yhtiön rekrytointisivuilla.

Lehto teetätti vuoden 2018 lopussa Corporate Spirit -henkilöstötutkimuksen. Tutkimus osoitti, että Lehto kuuluu Suomen innostavimpiin työpaikkoihin. Tutkimuksessa käytetyn PeoplePower-luokituksen AA-luokka vastaa seitsenportaisella arviointiasteikolla sijaa viisi. Asteikolla 1–100 % Lehdon työntekijät olivat tyytyväisiä noin 71 % edestä, kun tyypillisesti suomalaiset työyhteisöt jäävät noin 66 % luokkaan.

Kiitosta osallistamisesta ja vähäisestä byrokratiasta, petrattavaa perehdytyksessä

Tutkimuksessa haettiin tietoa niin yhtiön, yksikön kuin yksilönkin näkökulmista. Yksilötasolla Lehdon vahvuuksiksi henkilöstö nosti muun muassa sen, että yhtiö tukee ammatillista kehittymistä. Lisäksi koettiin, että työvälineet ovat kunnossa ja että itsenäinen päätöksenteko on mahdollista omassa työssä. Yksikkötasolla Lehto Groupin kokonaistuloksessa arvostettiin muun muassa yhteishenkeä ja jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä.

Yhtiötasolla puolestaan nostettiin vahvuuksiksi henkilöstön reilu ja tasapuolinen kohtelu ja se, että päätöksiä tehtäessä henkilöstöä kuullaan. Yhtiötä halutaan myös suositella työnantajana, mikä on yksi keskeisimmistä työtyytyväisyyden mittareista. Myös ylintä johtoa pidettiin luottamuksen arvoisena ja byrokratiakin tuntui olevan tarkoituksenmukaista.

Tutkimuksen avulla löytyi luonnollisesti myös kehittämiskohteita: Omassa työssä ja yksilötasolla koettiin, että esimerkiksi yksikkökohtaisessa ja omassa tiimissä voisi tavoitteiden asetantaa ja vastuualueiden määrittelyä parantaa, jotta päätöksenteko olisi jäntevämpää. Myös palautetta tehdystä työstä toivottiin enemmän.

Yksikkötasolla kehittämistarpeiksi nousi muun muassa tiedonkulun, osallistumis- ja aloitemahdollisuuksien ja perehdytyksen kehittäminen. Yksiköiden toiminnan tehokkuus, työskentely-ympäristöt ja arvojen noudattaminen mietityttivät henkilöstöä kehittämismielessä.

Yhtiön tasolla tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa strategian viestintä ja yksiköiden välinen yhteistyö. Lisäksi henkilöstöä pohditutti yhtiön arvojen ja päämäärien näkyminen arjen työssä.

”Konsernitasolla kehittämiskohteisiin on jo pureuduttu uudistamalla perehdytystä sekä tarkentamalla koulutusjärjestelmän rakennetta ja kurssiemme sisältöjä. Henkilöstötutkimus nostetaan osaksi johtamista tukevaa palautejärjestelmää, ja se tullaan jatkossa toteuttamaan vuosittain, jotta henkilöstön arvokkaat kokemukset ja palaute saadaan koko yhteisön ja yrityksen kehittämisen tueksi”, toteaa Lehto Groupin henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen.

Tutkimustulokset julkiseksi

Lehto on julkaissut henkilöstötutkimuksensa raportin nettisivuillaan. Tulokset päätettiin julkaista, jotta tulevat työntekijäehdokkaat voivat läpinäkyvästi arvioida yrityksen tilaa ja omaa soveltuvuuttaan yritykseen.

”Työpaikanvaihto on aina henkilökohtaisesti iso asia. Henkilöstötutkimus auttaa työnhakijaa hahmottamaan, soveltuuko hän juuri meille. Lehdon tapa toimia poikkeaa rakennusalan kilpailijoista ja Lehto sopii työpaikaksi erityisesti niille, joille on tärkeää päästä tekemään itse päätöksiä ja soveltamaan ammattitaitoaan”, Lehto Groupin rekrytointipäällikkö Tanja Kanerva arvioi.

Tutkimukseen vastasi 1033 Lehdon työntekijää tehtailla, työmailla ja toimistoilla, mikä vastaa noin 65 % Lehdon koko henkilöstöstä.

Tutkimuksesta julkaistaan koko konsernin yhteenveto. Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://lehto.fi/millainen-tyopaikka-lehto-on/

Lisätietoja:

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä