Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
7.6.2018 klo 17:55

Lehto Group Oyj (”Lehto”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston omistusosuus Lehdon osakkeista ja äänistä on 31.5.2018 noussut yli viiden (5) prosentin rajan.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n kokonaisomistusosuuden ylittämisestä 5 % on tehty 1.3.2018 liputusilmoitus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on yhteensä 6,27 %.

Lehdolla on yhteensä 58 250 752 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n kokonaisosuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden   kautta (B) Yhteenlaskettu
  %-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan   saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen   6,27 %      6,27 %    58 250 752
Edellisessä   liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,37 5,37

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
  (AML 9:5)
Välillinen
  (AML 9:6 and 9:7)
Suora
  (AML 9:5)
Välillinen
  (AML 9:6 and 9:7)
   FI4000081138       3 651 674                 6,27 %   
YHTEENSÄ 3 651 674 6,27 %

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
Lehto Group Oyj

Puh. 0400 944 074

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

www.lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä