Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto alentaa vuotta 2018 koskevia taloudellisia näkymiä

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote 19.10.2018 klo 17.30

Päivitetty näkymä 19.10.2018:

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvaa noin 20-25 % vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 597,6 miljoonaa euroa vuonna 2017), ja että liikevoitto on noin 5-6 % liikevaihdosta (10,8% vuonna 2017).

Liikevoittonäkymän heikentymisen syynä on edelleen heikentyneet projektikatteet erityisesti Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen-palvelualueilla sekä hieman alentunut arvio koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihdon aleneminen johtuu erityisesti Hyvinvointitilojen hankkeiden käynnistymisen viivästymisestä. Asunnot- ja Toimitilat-palvelualueiden liiketoiminta etenee tavoitteiden mukaisesti.

Korjausrakentaminen-palvelualueella Lehto toteuttaa linjasaneerauksia ja peruskorjaamista. Peruskorjaamisen yksikössä projektit eivät ole edenneet suunnitellusti ja korjaavista toimenpiteistä huolimatta useiden projektikatteet ovat edelleen heikentyneet ja yksikössä on useita tappiollisia projekteja. Peruskorjaustoiminnalla on kokonaisuudessaan huomattava negatiivinen vaikutus Lehdon vuoden 2018 liiketulokseen. Lehto on nopealla aikataululla tutkimassa vaihtoehtoisia ratkaisuja korjausrakentamisen kannattamattomista osista luopumiseksi. Päätöksistä tullaan kertomaan viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Myös Hyvinvointitilat-palvelualueella projektien katteet ovat edelleen kehittyneet negatiivisesti ja yksikössä on myös tappiollisia projekteja. Palvelualueella on elokuussa nimetyn uuden johdon toimesta tehty toimia projektinhallinnan kehittämiseksi, ja toimintaa on aiempaa selkeämmin suunnattu omien tuotekonseptien kehittämiseen sekä oman tehdasvalmistuksen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Näiden toimenpiteiden odotetaan parantavan palvelualueen projektien kannattavuutta vaiheittain.

Vuoden 2018 kannattavuutta rasittavat myös tehdaskapasiteetin laajentamiseen liittyvät kertaluontoiset kulut sekä arvioitua korkeammat materiaali- ja alinhankintakustannukset.

Näkymä perustuu tietoihin meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2018 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista. Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat meneillään olevien projektien loppuunsaattaminen arvioidussa aikataulussa ja arvioiduilla kustannuksilla sekä asuntojen myynnin kehittyminen.

Aikaisempi 9.8.2018 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksessa julkistettu näkymä oli:

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvaa noin 20-30 % vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 597,6 miljoonaa euroa vuonna 2017), ja että liikevoitto on noin 8-9 % liikevaihdosta (10,8% vuonna 2017).

Lisätiedot:

Veli-Pekka Paloranta

Talousjohtaja

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä