Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto laskee jatkuvia liiketoimintoja koskevaa taloudellista ohjausta

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
28.4.2022 klo 7.35

Lehto on allekirjoittanut putkiremontit-liiketoiminnan myyntiä koskevan sopimuksen. Putkiremontit-liiketoiminta tullaan esittämään taloudellisissa katsauksissa lopetettuna toimintona, minkä seurauksena jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liiketulos laskevat.

Putkiremontit-liiketoiminnan myyminen laskee Lehdon vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihtoa noin 36 miljoonaa euroa ja laskee jatkuvien toimintojen liiketulosta noin 5 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan myymisen vaikutusten lisäksi Lehto arvioi, että Ukrainan sodan seurauksena yleiseen markkinakysyntään ja rakennusmateriaalien hintoihin liittyy riskejä, joita ei voida täsmällisesti arvioida, mutta jotka yhtiö ottaa huomioon vuoden 2022 taloudellisessa ohjauksessaan.

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vuoden 2021 liikevaihtoa alhaisempi (404,1 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja että liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15-20 miljoonaa euroa tappiollinen.

Aikaisempi 17.2.2022 julkistettu näkymä oli:

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 rakennuskustannusindeksi nousi 10,2 % ja tarvikepanosten kustannukset nousivat 14,8 %. Lehdolla on meneillään ja alkamassa joitakin toimitilaurakoita, joiden myyntihinta on kiinteä ja joiden kannattavuuteen rakennusmateriaalien hintojen merkittävä nousu vaikuttaa heikentävästi myös vuoden 2022 aikana. Lehto on muuttanut hankkeidensa hinnoittelu-, hankinta- ja sopimuskäytäntöjä siten, että kustannusriskejä voidaan hallita aikaisempaa paremmin.

Lehto on muuntamassa joitakin kuluttajille suunniteltuja asuntohankkeita sijoittajille tehtäviksi hankkeiksi, jolloin kyseisiin projekteihin liittyvä liikevaihto ja kate kertyvät hankkeen valmiusasteen mukaisesti. Tämä aikaistaa projekteilta kertyvän liikevaihdon, katteen ja kassavirran kertymistä vuodelta 2023 vuodelle 2022.

Vuoden 2022 ensisijaisena tavoitteena on parantaa kannattavuutta, minkä keskeisenä elementtinä on projektiriskien hallinta kaikissa yksiköissä. Yhtiö jatkaa jo aiemmin aloitettuja projektiriskien hallintaan ja operatiivisen toiminnan tehostamiseen liittyviä toimia. Näiden toimien arvioidaan vaikuttavan positiivisesti tuloskehitykseen vuoden 2022 toiselta puoliskolta alkaen, mutta erityisesti vuonna 2023.

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista toiminnoista on vuoden 2021 tasolla (435,9 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja että liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista on 5–10 miljoonaa euroa tappiollinen (-24,0 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä