Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto myy putkiremontit-liiketoimintansa

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
28.4.2022 klo 7.30

Lehto Group Oyj (”Lehto”) on 28.4.2022 allekirjoittanut sopimuksen Putkiremontit-liiketoimintansa myymiseksi Renevo Group Oy:lle (”Kauppa”). Kauppa käsittää Lehdon 100 % omistaman tytäryhtiön, Remonttipartio Oy:n koko osakekannan, jonka yritysarvo (EV) on 30,0 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan toteutumishetken korollisten velkojen, kassavarojen ja nettokäyttöpääoman määrien perusteella. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää tavanomaisten liiketoimintakauppoihin liittyvien ehtojen toteutumista ja hyväksynnän kilpailuviranomaiselta. Hyväksynnän arvioidaan tapahtuvan kesäkuun 2022 aikana. Kauppahinta maksetaan käteisellä kaupan toteutumishetkellä.

Toteutuessaan kaupasta aiheutuu arviolta noin 30 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus konsernin nettotulokseen ja omaan pääomaan, ja noin 29 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus nettokassavirtaan. Kauppa parantaa merkittävästi Lehdon rahoitusasemaa ja omavaraisuusastetta.

Putkiremontit-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2021 oli 31,8 miljoonaa euroa ja sen vaikutus konsernin liiketulokseen oli 4,2 miljoonaa euroa positiivinen. Maaliskuun 2022 lopussa liiketoiminnassa työskenteli 121 henkilöä.

Lehto tulee esittämään putkiremontit-liiketoiminnan lopetettuna toimintona myöhemmin julkaistavassa tammi-kesäkuun 2022 IFRS-konsernituloslaskelmassa.

Seuraavassa on arvioitu kaupan vaikutukset Lehdon keskeisiin tunnuslukuihin:

 • Arvio myyntivoitosta aiheutuvista kertaluonteisista vaikutuksista
  • Tilikauden 2022 tulos paranee noin 30 miljoonaa euroa
  • Oma pääoma paranee noin 30 miljoonaa euroa
  • Vuoden 2022 nettokassavirta paranee noin 29 miljoonaa euroa
  • Omavaraisuusaste paranee noin 6-7 %-yksikköä
 • Liiketoiminnan myynnin vaikutus vuoden 2022 liikevaihtoon ja liiketulokseen
  • Liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee noin -36 miljoonaa euroa
  • Liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista heikkenee noin -5 miljoonaa euroa

Seuraavassa taulukossa Lehdon vuoden 2021 liikevaihto ja liiketulos on esitetty ilman Putkiremontit liiketoimintaa:

Vuosi 2021 Jatkuvat liiketoiminnot, miljoonaa euroa Ilman Putkiremontit-liiketoimintaa Putkiremontit-liiketoiminta Yhteensä (aiemmin raportoitu)
Liikevaihto 404,1 31,8 435,9
Liiketulos -28,3 4,2 -24,0

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä