Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto toteuttaa operatiivisia toimia kannattavuuden parantamiseksi ja valmistelee rahoituskokonaisuutta päivitetyn strategiansa toteuttamiseksi

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
28.4.2022 klo 7.35

Lehto Group Oyj (”Lehto”) on tänään 28.4.2022 julkistanut päivitetyn strategiansa, jonka mukaan Lehto keskittyy strategiakautensa alkujaksolla operatiiviseen toimintaan ja kannattavuuden parantamiseen ennen kaikkea kustannustehokkuutta kehittämällä. Osana päivitetyn strategian toteuttamista Lehto on valmistelemassa rahoituskokonaisuutta, jonka on tarkoitus muodostua putkiremontti-liiketoiminnan myynnistä, vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta, pankkirahoituksesta, tonttien ulkoistamisesta kumppaneille sekä operatiivisista toimenpiteistä seuraavasti:

Putkiremontit-liiketoiminnan myynti

Tänään 28.4.2022 Lehto tiedotti myyvänsä sen putkiremontit-liiketoiminnan 30 miljoonan euron yritysarvolla. Myynnistä saatavat varat ovat keskeinen osa rahoituskokonaisuutta.

Vaihtovelkakirjalaina

Lehto tiedotti 11.4.2022 suunnittelevansa arviolta 15 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen elementtejä sisältävää rahoitusjärjestelyä. Suunnitelmat ovat tarkentuneet siten, että Lehdon tarkoituksena on laskea liikkeelle arviolta 15–20 miljoonan euron määräinen vaihtovelkakirjalaina.

Pankkirahoitus

Rahoittajapankkien kanssa neuvoteltavan kokonaisuuden keskeinen sisältö liittyy yksittäisten projektien rahoittamiseen, nykyisen RCF-luottolimiitin korvaavaan uuteen rahoitussopimukseen sekä rahoituksen vakuusjärjestelyihin.

Tonttien ulkoistaminen kumppaneille

Lehto käy neuvotteluita joidenkin tonttiensa ulkoistamiseksi eli myymiseksi kumppaneille, millä on tarkoitus parantaa lyhyen aikavälin kassavirtaa. Tonttien myynnit eivät vaikuta Lehdon rooliin hankkeiden kehittäjänä ja rakentajana.

Muutosneuvottelut henkilöstön kanssa

Lehto on saanut päätökseen muutosneuvottelut henkilöstönsä kanssa. Neuvotteluiden tavoitteena oli löytää keinoja tehostaa Lehdon toimintaa ja vähentää rakennuskustannusten noususta aiheutuvaa kustannuspainetta. Yhtiö ilmoitti neuvottelujen alkamisesta pörssitiedotteella 24.3.2022. Neuvottelujen tuloksena vuodelle 2022 tullaan saavuttamaan noin kolmen miljoonan euron kulusäästöt. Säästöt saadaan aikaan henkilöstövähennysten, tehtävien lakkauttamisten ja lomautusten avulla, joiden yhteisvaikutus vastaa noin 134 henkilötyövuotta.

Edellä kuvatuilla toimenpiteillä on keskinäisiä riippuvuuksia ja niiden toteutuminen edellyttää eri rahoittaja- ja yhteistyötahojen myötävaikutusta. Lehto tulee tiedottamaan rahoituskokonaisuuteen liittyvien neuvotteluiden lopputuloksesta heti niiden loppuun saattamisen jälkeen, arviolta vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä.   

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh.
0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä