Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
15.10.2019 klo 9.15

Lehto Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on nimetty Hannu Lehto, Mikko Kinnunen ja Esko Torsti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi kuuluvat kolmen suurimman tehtävän vastaanottaneen osakkeenomistajan edustajat. Suurimmat osakkeenomistajat määritetään vuosittain syyskuun viimeisen Nasdaq OMX Helsingin järjestämän julkisen kaupankäynnin kaupankäyntipäivän tilanteen mukaan Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Kukin kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta nimeää yhden edustajan nimitystoimikuntaan. Jos joku ei käytä nimeämisoikeuttaan, siirtyy oikeus suuruusjärjestyksessä seuraavalle osakkeenomistajalle, jolla muuten ei olisi nimeämisoikeutta. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman äänioikeutta.

Syyskuun viimeisen Nasdaq OMX Helsingin järjestämän julkisen kaupankäynnin kaupankäyntipäivän tilanteen mukaan Lehto Group Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat Lehto Invest Oy, Mikko Kinnunen ja Ari Saartoala. Ari Saartoala ilmoitti jättävänsä nimeämisoikeutensa käyttämättä, joten nimeämisoikeus siirtyi suuruusjärjestyksessä seuraavalle osakkeenomistajalle. Neljänneksi suurin osakkeenomistaja Lehto Group Oyj:ssä oli 30.9.2019 tilanteen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka ilmoitti käyttävänsä nimeämisoikeuttaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on suostumustensa mukaisesti nimetty Hannu Lehto, Mikko Kinnunen ja Esko Torsti.

Toimikunnan jäsenen toimikausi on lähtökohtaisesti voimassa valintaa seuraavan syyskuun viimeiseen Nasdaq OMX Helsingin järjestämän julkisen kaupankäynnin kaupankäyntipäivään asti.

Lisätietoja:
Markus Kouhi, lakiasiainjohtaja, Lehto Group Oyj
puh. 040 504 0158
markus.kouhi@lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä