Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3–8) varsinaista jäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten enemmistö on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltavia riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain.

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten Yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muut konsernin operatiiviset johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta. Hallitus arvioi toimintaansa ja millaisia odotuksia Yhtiön sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon sekä uusia jäseniä valittaessa että hallituksen toiminnan kehittämisessä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön ja sen liiketoiminnan strategian ja strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus huolehtii siitä, että Yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että Yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen kokoonpano 14.4.2020 alkaen

Seppo Laine

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1953, Suomen kansalainen
KHT-tilintarkastaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Elektrobit Oyj:n talousjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n Oulun aluekonttorin johtajana ja International Partnerina.

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtajana Cor Group Oy:ssä, Partnera Oy:ssä, Joutsen Mediassa ja Pohjaset Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Apetit Oyj:ssä, Sievi Capital Oyj:ssä sekä FCG City Portal Oy:ssä

Mikko Räsänen

s. 1978, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016-
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Päätoimi

NREP Oy, osakas 2006–

Keskeinen työkokemus

The Boston Consulting Group, liikkeenjohdon konsultti, 2004–2006

Luottamustoimet

NREP Oy, hallituksen puheenjohtaja
Drupster Oy, hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen lukuisissa NREP -konsernin hallinnoimaan sijoitusportfolioon kuuluvissa yhtiöissä

Aiemmat luottamustoimet

Anne Korkiakoski

s. 1964, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Markkinointi- ja viestintäjohtajana Kone Oyj:ssa ja Elisa Oyj:ssa sekä toimitusjohtajana ja osakkaana Havaksen pohjoismaisissa mainos- ja viestintätoimistoissa

Luottamustoimet

Lindströmin, Vaasan Yliopiston, Kämp Collection Hotellien, Nordic Morning Groupin ja Kalevala Korun hallituksissa

Helena Säteri

1956, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Työskennellyt rakentamisen parissa 40 vuotta, toiminut eri yhtiöiden hallituksissa yli 15 vuotta ja valtion omistajaohjaustehtävissä yli 10 vuotta. Viimeisimpänä hän on toiminut Ympäristöministeriön ylijohtajana, 2008-2020.

Luottamustoimet

Metsähallitus, hallituksen jäsen 2015-2020
Ekokem Oy (nyk. osa Fortumia), hallituksen jäsen 2008-2013
Kuntarahoitus, Valtio-omistajan edustaja nimitysvaliokunnassa, 2009-2019
A-Kruunu, Valtio-omistajan vastuullinen ohjaaja 2015-2020
VTT:n kiinteistö- ja rakennusalan neuvottelukunnat, jäsen 2008-2017

Raimo Lehtiö

1957, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Johtotehtävät ABB sekä Scania -konserneissa. Yli 20 vuoden kokemus toimitusjohtajana Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Viimeisimpänä Scania South Africa (Pty) Ltd:n palveluksessa toimitusjohtajana.

Luottamustoimet

Yli 20 vuoden kokemus hallituksissa ABB ja Scania -konserneissa.
Viimeksi Scania Namibia Ltd:n, Scania Botswana Ltd:n ja Scania Mozambique Ltd:n hallituksien puheenjohtajana.