Search
Close this search box.

Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3–8) varsinaista jäsentä.  Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten enemmistö on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden (2) mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltavia riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain.

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten Yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muut konsernin operatiiviset johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta. Hallitus arvioi toimintaansa ja millaisia odotuksia Yhtiön sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon sekä uusia jäseniä valittaessa että hallituksen toiminnan kehittämisessä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallitus muun muassa ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön ja sen liiketoiminnan strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että Yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että Yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen kokoonpano

Timo Okkonen
Hallituksen puheenjohtaja

Tekniikan tohtori Timo Okkonen (s. 1965) on toiminut aiemmin operatiivisena johtajana Fennovoima Oy:ssä ja toimitusjohtajana Inspecta Oy:ssä. Tällä hetkellä Okkonen toimii yrittäjänä ja johdon neuvonantajana monissa ydinenergiahankkeissa Ruotsissa ja Suomessa. Timo Okkosen vahvuudet ovat liiketoiminnan strategiassa, muutoksen johtamisessa ja digitaalisissa ratkaisuissa. Okkonen tuntee hyvin energia-alan kehitysnäkymät ja viranomaiskentän.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hannu Lehto

Hannu Lehto on toiminut hallituksen jäsenenä vuoden 2021 yhtiökokouksesta asti sekä puheenjohtajana vuoden 2021 yhtiökokouksesta 4.12.2022 asti. Hänellä on vahva kokemus sekä rakennusalan yrittäjyydestä että Lehto Groupin johtotehtävistä yhtiön eri vaiheissa. Hannu Lehto on yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ensin vuosina 2008–2013 ja uudestaan vuodesta 2014 vuoden 2021 toukokuuhun asti. Lisäksi hän on toiminut sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana aiempien vuosien varrella. Hannu Lehto on ollut mukana Lehto Groupin ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa yhteensä yli 35 vuoden ajan. Lehto on koulutukseltaan rakennusinsinööri.

Riippuvainen yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista.

Jani Nokkanen

Jani Nokkanen on toiminut hallituksen jäsenenä vuoden 2021 yhtiökokouksesta alkaen. Nokkanen toimii tällä hetkellä NREP Oy:n sijoitusjohtajana, osakkaana sekä hallituksen jäsenenä. Kyseisen yhtiön palveluksessa Nokkanen on toiminut aina vuodesta 2008 lähtien erilaisissa kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä avainrooleissa. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa liikkeenjohdon konsultointiin ja strategiatyöhön liittyvissä tehtävissä. Nokkanen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarja Teppo

Tekniikan tohtori Tarja Tepolla (s. 1972) on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä energian ja puhtaan teknologian alan kasvuyhtiöiden parissa. Teppo on yksi Cleantech Investin perustajista (Nasdaq First North Helsinki listaus vuonna 2014). Nyt Teppo kehittää vuonna 2021 perustamaansa energia- ja resurssitehokkuusprojektien projektirahoitukseen keskittyvää yhtiötä, Action Energy Financea. Tarja Tepon vahvuudet ovat energiateknologian kasvuyhtiöiden kehittämisessä, rahoitusjärjestelyissä ja varainhankinnassa.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.