Search
Close this search box.

Osinkopolitiikka

Yhtiön tavoitteena on vakaa osingonjako ja se pyrkii jakamaan vuosittain 30–50 % nettotuloksestaan huomioiden liiketoiminnan kasvun vaatimat panostukset. Yhtiön kyky saavuttaa taloudelliset tavoitteensa riippuu monista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee noudattamaan osinkopolitiikkaansa suunnitellusti.