Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj:n yhtiöjärjestys

Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Lehto Group Oyj, ruotsiksi Lehto Group Abp ja englanniksi Lehto Group Plc.

Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Kempele.

Toimiala

Yhtiön toimiala on rakennuttaminen, rakennusurakointi, rakennusalan konsultointi, kiinteistökehittäminen, kiinteistöhallinta, kiinteistösijoittaminen ja rakennustarvikkeiden sekä rakennuselementtien valmistus ja näihin liittyvä toiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa operatiivisten konserniyhtiöiden kautta. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista hallinnollisista tehtävistä.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsen yhdessä toisen edustamaan oikeutetun tai prokuristin kanssa. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Tilintarkastaja

Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, ei kuitenkaan myöhemmin kuin yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla tai muulla todisteellisella tavalla kirjallisesti.

Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan yhtiön kotipaikassa, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

esitettävä

  1. konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös sekä toimintakertomus;
  1. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

  1. hallituksen jäsenet; sekä
  2. tilintarkastaja.

Jos yhtiön yhtiökokouksissa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.