Osaketiedot

Osake ja osakepääoma

Lehto Groupin osakepääoma on 100 000 euroa ja liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärä on 58 309 443 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa eikä yhtiöjärjestyksessä ole määräystä osakkeiden tai osakepääoman enimmäis- tai vähimmäismäärästä. Osakkeet on liitetty Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavia, eikä Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisälly niiden luovutettavuutta rajoittavia ehtoja. Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Osakepääoma (EUR) 100 000
Osakkeiden määrä 58 309 443
ISIN-koodi FI4000081138
Kaupankäynti tunnus LEHTO
Ääni/Osake 1