Toimitusjohtaja ja konsernin johto

Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtajan tukena toimii Lehto-konsernin johtoryhmä, johon kuuluvat 1.3.2017 lukien alla mainitut henkilöt. Konsernijohdon tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti liiketoiminnan kehityksen, rahoituksen, varainhallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.

Hannu Lehto

Toimitusjohtaja
s. 1963, Suomen kansalainen
Rakennusinsinööri

Hannu Lehto on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2014 alkaen, jota ennen vuosina 2008–2013 hän työskenteli myös Yhtiön toimitusjohtajana. Lehto on Yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on toiminut Yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 2008–2014. Vuosina 2014–2016 hän toimi Yhtiön hallituksen jäsenenä. Lehto tuli Yhtiön osakkeenomistajaksi järjestelyssä, jossa Yhtiö perustamisensa yhteydessä osti Rakennusliike Lehto Oy:n osakekannan. Hannu Lehto oli toiminut Rakennusliike Lehto Oy:ssä sen perustamisesta alkaen vuodesta 1985, jolloin Hannu Lehto ja Tapio Mustonen perustivat yhtiön Rakennusliike Mustonen & Lehto Ky ‑nimisenä kommandiittiyhtiönä.

Luottamustoimet

Lehto Oyj (entinen Päätoimija Oyj), hallituksen puheenjohtaja 2008–2014, hallituksen jäsen 2014–2016

Veli-Pekka Paloranta

Talousjohtaja
s. 1972, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri

Veli-Pekka Paloranta on toiminut Yhtiön talousjohtajana marraskuusta 2015 alkaen. Paloranta työskenteli aiemmin vuosina 2010–2015 Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) konsernin talousjohtajana, jonka lisäksi hän on toiminut useassa Elektrobit-konsernin tytäryhtiössä hallituksen puheenjohtajana.

Luottamustoimet

Bittium Oyj:n hallituksen jäsen
Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, hallituksen puheenjohtaja

Juha Höyhtyä

Johtaja, Asunnot-palvelualue
s. 1965, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, MBA

Juha Höyhtyällä on pitkä rakennusalan kokemus. Hän on työskennellyt noin 24 vuoden ajan Lemminkäisen palveluksessa, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Viimeksi hän on toiminut Telinekatajan toimitusjohtajana, jossa tehtävässä hän palveli noin neljän vuoden ajan.

Jaakko Heikkilä

Johtaja, Toimitilat-palvelualue
s. 1971, Suomen kansalainen
Rakennusinsinööri YAMK

Jaakko Heikkilä on toiminut konsernin palveluksessa vuodesta 2011 alkaen. Hän on toiminut konsernissa Rakennusliike Lehdon aluejohtajana, liiketoimintajohtajana sekä varatoimitusjohtajana. Heikkilä on työskennellyt aiemmin mm. rakennuttamistehtävissä Puolustushallinnon ja Tullin palveluksessa, sekä erilaisissa rakennusalan tuotannon johdon tehtävissä.

Luottamustoimet:
Ei merkittäviä luottamustoimia

Timo Reiniluoto

Johtaja, Liiketoiminnan tukipalvelut
s. 1966, Suomen kansalainen
DI, Hanken MBA

Timo Reiniluoto on toiminut marraskuusta 2014 alkaen Lehdon tytäryhtiön Rakennusliike Lehto Oy:n toimitusjohtajana ja maaliskuun alusta 2017 alkaen Liiketoiminnan tukipalveluiden johtajana. Hänellä on 30 vuoden kokemus eri tehtävistä rakennusliikkeissä, mm. Skanskassa toimialajohtajana ja Etelä-Suomen toimitilarakentamisen aluejohtajana. Hänellä on myös kymmenen vuoden työkokemus Venäjältä. Lisäksi Reiniluoto toimi Oy Lautex Ab:n hallituksen jäsenenä vuosina 2006 – 2013.

Arto Tolonen

Kehitysjohtaja
s. 1966, Suomen kansalainen
Tekniikan tohtori

Aiemmin Tolonen on toiminut liiketoimintaprosesseihin, tuotekehitykseen, tuotteistamiseen ja tuotetietoon liittyvissä johtotehtävissä Nokia Networksilla ja viimeiset viisi vuotta Oulun Yliopistolla perustamalla tuotehallinnan tutkimus- ja koulutussuunnan tuotantotalouden tutkimusyksikköön teknillisessä tiedekunnassa.

Kaarle Törrönen

Henkilöstöjohtaja
s. 1966, Suomen kansalainen
Yleisesikuntaupseeri

Kaarle Törrönen on toiminut Lehdon henkilöstöjohtajana vuodesta 2018. Aiemmin hän on toiminut yli 33 vuotta Puolustusvoimilla erilaisissa rooleissa HR:n johto- ja suunnittelutehtävissä.

Jukka Haapalainen

Johtaja, Tehdastuotanto
s. 1975, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Jukka Haapalaisella on lähes 20 vuoden kokemus monipuolisista ja vaativista teollisuuden kehittämis- ja johtamistehtävistä. Viimeksi hän on työskennellyt muun muassa Nestor Cables Oy:ssä ja Eastman Chemical Company:ssa.

Antti Asteljoki

Kaupallinen johtaja
s. 1974, Suomen kansalainen
KTM

Asteljoki on kokenut kiinteistöalan ammattilainen, joka on toiminut vuodesta 2004 alkaen alan eri yritysten johtotehtävissä. Viimeksi hän on toiminut SATO Oyj:n palveluksessa asuntoliiketoiminnasta vastaavana johtajana.