Search
Close this search box.

Toimitusjohtaja ja konsernin johto

Kuten Lehto 15.2.2024 julkaistussa pörssitiedotteessa kertoi, se suunnittelee osana saneerausmenettelyä luopuvansa kokonaan nykyisestä rakennusliiketoiminnasta sekä siihen liittyvistä omistuksista ja arvioi vaihtoehtoja uusille liiketoiminta-alueille siirtymiseksi ja uuden liiketoiminnan hankkimiseksi.

Nykyisessä tilanteessa Lehto Group Oyj:llä (”Lehto”) ei ole sellaista toimintaa, mikä edellyttäisi johtoryhmätyöskentelyä sen aiemmassa laajuudessa, ja tästä syystä Lehto on lakkauttanut konsernin johtoryhmän.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Juuso Hietanen 30.4.2024 saakka.  Hänelle ei ole nimetty sijaista.

Yhtiön hallitus on nimittänyt hallituksen jäsenen Hannu Lehdon toimitusjohtajaksi 1.5.2024 lukien. Hannu Lehto jatkaa hallituksen jäsenen roolissa toimitusjohtajan tehtävien ohella.

Juuso Hietanen, s. 1977, on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoden 2021 toukokuusta alkaen, jota ennen hän toimi Bonava Suomen toimitusjohtajana. Sitä ennen hän toimi asuntotuotannon johtotehtävissä NCC:llä vuodesta 2004 alkaen Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Koulutukseltaan Juuso Hietanen on diplomi-insinööri.

Hannu Lehto on yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ensin vuosina 2008–2013 ja uudestaan vuodesta 2014 vuoden 2021 toukokuuhun asti. Lisäksi hän on toiminut sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana aiempien vuosien varrella. Hannu Lehto on ollut mukana Lehto Groupin ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa yhteensä yli 35 vuoden ajan. Lehto on koulutukseltaan rakennusinsinööri. 

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.