Toimitusjohtaja ja konsernin johto

Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtajan tukena toimii Lehto-konsernin johtoryhmä, johon kuuluvat 1.3.2017 lukien alla mainitut henkilöt. Konsernijohdon tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti liiketoiminnan kehityksen, rahoituksen, varainhallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.

Hannu Lehto

Toimitusjohtaja
s. 1963, Suomen kansalainen
Rakennusinsinööri

Hannu Lehto on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2014 alkaen, jota ennen vuosina 2008–2013 hän työskenteli myös Yhtiön toimitusjohtajana. Lehto on Yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on toiminut Yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 2008–2014. Vuosina 2014–2016 hän toimi Yhtiön hallituksen jäsenenä. Lehto tuli Yhtiön osakkeenomistajaksi järjestelyssä, jossa Yhtiö perustamisensa yhteydessä osti Rakennusliike Lehto Oy:n osakekannan. Hannu Lehto oli toiminut Rakennusliike Lehto Oy:ssä sen perustamisesta alkaen vuodesta 1985, jolloin Hannu Lehto ja Tapio Mustonen perustivat yhtiön Rakennusliike Mustonen & Lehto Ky ‑nimisenä kommandiittiyhtiönä.

Luottamustoimet

Lehto Oyj (entinen Päätoimija Oyj), hallituksen puheenjohtaja 2008–2014, hallituksen jäsen 2014–2016

Veli-Pekka Paloranta

Talousjohtaja
s. 1972, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri

Veli-Pekka Paloranta on toiminut Yhtiön talousjohtajana marraskuusta 2015 alkaen. Paloranta työskenteli aiemmin vuosina 2010–2015 Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) konsernin talousjohtajana, jonka lisäksi hän on toiminut useassa Elektrobit-konsernin tytäryhtiössä hallituksen puheenjohtajana.

Luottamustoimet

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, hallituksen puheenjohtaja

Pasi Kokko

Johtaja, Asunnot-palvelualue
s. 1968, Suomen kansalainen
Metsätalousinsinööri

Pasi Kokko on toiminut Lehdon tytäryhtiön Rakennuskartio Oy:n  toimitusjohtajana vuodesta 2013 aina vuoden 2017 alkuun saakka. Aiemmin hän on toiminut esimiestehtävissä metsäteollisuuden parissa Suomessa ja ulkomailla. Vuosien 2008 – 2013 ajan hän työskenteli Danske Bankissa yrityspankkiirina ja pankinjohtajana.

Jaakko Heikkilä

Johtaja, Toimitilat-palvelualue
s. 1971, Suomen kansalainen
Rakennusinsinööri YAMK

Jaakko Heikkilä on toiminut konsernin palveluksessa vuodesta 2011 alkaen. Hän on toiminut konsernissa Rakennusliike Lehdon aluejohtajana, liiketoimintajohtajana sekä varatoimitusjohtajana. Heikkilä on työskennellyt aiemmin mm. rakennuttamistehtävissä Puolustushallinnon ja Tullin palveluksessa, sekä erilaisissa rakennusalan tuotannon johdon tehtävissä.

Luottamustoimet:
Ei merkittäviä luottamustoimia

Ville Kettunen

Johtaja, Hyvinvointitilat-palvelualue
s. 1977, Suomen kansalainen
Rakennusinsinööri

Ville Kettusella on yli 15-vuoden laaja-alainen kokemus rakennusalan tehtävistä. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa tuotannon, rakennuttamisen sekä hankekehityksen parissa. Aiemmin hän toimi Lemminkäinen Talo Oy:n aluejohtajana Keski-Suomen ja Savo-Karjalan alueella.

Luottamustoimet:
Ei merkittäviä luottamustoimia

Timo Reiniluoto

Johtaja, Liiketoiminnan tukipalvelut
s. 1966, Suomen kansalainen
DI, Hanken MBA

Timo Reiniluoto on toiminut marraskuusta 2014 alkaen Lehdon tytäryhtiön Rakennusliike Lehto Oy:n toimitusjohtajana ja maaliskuun alusta 2017 alkaen Liiketoiminnan tukipalveluiden johtajana. Hänellä on 30 vuoden kokemus eri tehtävistä rakennusliikkeissä, mm. Skanskassa toimialajohtajana ja Etelä-Suomen toimitilarakentamisen aluejohtajana. Hänellä on myös kymmenen vuoden työkokemus Venäjältä. Lisäksi Reiniluoto toimi Oy Lautex Ab:n hallituksen jäsenenä vuosina 2006 – 2013.

Pekka Korkala

Johtaja, Tehdastuotanto
s. 1969, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Pekka Korkala on toiminut Lehto Group Oyj:n tytäryhtiön, Lehto Components Oy:n toimitusjohtajana 10.7.2017 alkaen. Aiemmin hän on toiminut liiketoiminnan ja tehdastuotannon johtotehtävistä muun muassa ajoneuvoteollisuudessa Suomessa ja ulkomailla.

Arto Tolonen

Kehitysjohtaja
s. 1966, Suomen kansalainen
Tekniikan tohtori

Aiemmin Tolonen on toiminut liiketoimintaprosesseihin, tuotekehitykseen, tuotteistamiseen ja tuotetietoon liittyvissä johtotehtävissä Nokia Networksilla ja viimeiset viisi vuotta Oulun Yliopistolla perustamalla tuotehallinnan tutkimus- ja koulutussuunnan tuotantotalouden tutkimusyksikköön teknillisessä tiedekunnassa.