Search
Close this search box.

Toimitusjohtaja ja konsernin johto

Kuten Lehto 15.2.2024 julkaistussa pörssitiedotteessa kertoi, se suunnittelee osana saneerausmenettelyä luopuvansa kokonaan nykyisestä rakennusliiketoiminnasta sekä siihen liittyvistä omistuksista ja arvioi vaihtoehtoja uusille liiketoiminta-alueille siirtymiseksi ja uuden liiketoiminnan hankkimiseksi.

Nykyisessä tilanteessa Lehto Group Oyj:llä (”Lehto”) ei ole sellaista toimintaa, mikä edellyttäisi johtoryhmätyöskentelyä sen aiemmassa laajuudessa, ja Lehto on päättänyt toistaiseksi lakkauttaa konsernin johtoryhmän.

Konsernin johtoryhmässä aiemmin toimineet Toimitilat- ja Asunnot-liiketoiminnasta vastannut johtaja Matti Koskela ja puurakentamisen liiketoiminnasta vastannut johtaja Matti Kuronen eivät enää jatka Lehdon palveluksessa. Muut konsernin johtoryhmässä työskennelleet henkilöt jatkavat edelleen Lehdon palveluksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Juuso Hietanen. Hänelle ei ole nimetty sijaista.

Juuso Hietanen, s. 1977, on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoden 2021 toukokuusta alkaen, jota ennen hän toimi Bonava Suomen toimitusjohtajana. Sitä ennen hän toimi asuntotuotannon johtotehtävissä NCC:llä vuodesta 2004 alkaen Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Koulutukseltaan Juuso Hietanen on diplomi-insinööri.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.