Toimitusjohtaja ja konsernin johto

Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtajan tukena toimii Lehto-konsernin johtoryhmä. Konsernijohdon tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti liiketoiminnan kehityksen, rahoituksen, varainhallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.

 

Juuso Hietanen

Toimitusjohtaja
s. 1977, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Juuso Hietanen siirtyi Lehdon toimitusjohtajan tehtävään Bonava Suomen toimitusjohtajan tehtävästä. Sitä ennen hän on toiminut asuntotuotannon johtotehtävissä NCC:llä vuodesta 2004 alkaen Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa.

 

Veli-Pekka Paloranta

Talousjohtaja
s. 1972, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri

Veli-Pekka Paloranta on toiminut Yhtiön talousjohtajana marraskuusta 2015 alkaen. Paloranta työskenteli aiemmin vuosina 2010–2015 Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) konsernin talousjohtajana, jonka lisäksi hän on toiminut useassa Elektrobit-konsernin tytäryhtiössä hallituksen puheenjohtajana.

Luottamustoimet

Bittium Oyj:n hallituksen jäsen
Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, hallituksen puheenjohtaja

 

Matti Koskela

Johtaja, Toimitilat-palvelualue
s. 1966, suomen kansalainen
Rakennusinsinööri

Matti Koskela on erittäin kokenut rakennusalan toimija ja johtaja. Hän on tehnyt nousujohteisen uran vuodesta 1985 lähtien ensin työnjohtajana ja työpäällikkönä, jonka jälkeen hän on palvellut yksikönjohtajana, liiketoimintaryhmän johtajana sekä divisioonajohtajana rakennusyhtiö YIT:n palveluksessa.

 

Tero Karislahti

Johtaja, Asunnot-palvelualue
s. 1983, suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Tero Karislahdella on 18 vuoden työkokemus rakennuskonserni YIT:n palveluksessa erilaisista vastuista. Vuodesta 2015 lähtien Karislahti on työskennellyt asuntorakentamisen johtotehtävissä, muun muassa aluejohtajana.

 

Timo Reiniluoto

Johtaja, Liiketoiminnan tukipalvelut
s. 1966, Suomen kansalainen
DI, Hanken MBA

Timo Reiniluoto on toiminut marraskuusta 2014 alkaen Lehdon tytäryhtiön Rakennusliike Lehto Oy:n toimitusjohtajana ja maaliskuun alusta 2017 alkaen Liiketoiminnan tukipalveluiden johtajana. Hänellä on 30 vuoden kokemus eri tehtävistä rakennusliikkeissä, mm. Skanskassa toimialajohtajana ja Etelä-Suomen toimitilarakentamisen aluejohtajana. Hänellä on myös kymmenen vuoden työkokemus Venäjältä. Lisäksi Reiniluoto toimi Oy Lautex Ab:n hallituksen jäsenenä vuosina 2006 – 2013.

 

Jani Pentti

Henkilöstöjohtaja
s. 1974, Suomen kansalainen

Jani Pentillä on noin 15 vuoden henkilöstöhallinnon kokemus rakennusalalta, muun muassa rakennusyhtiö Lemminkäisen sekä Lehdon palveluksessa. Lehdossa hän on työskennellyt viimeiset kolme vuotta henkilöstöpäällikön tehtävissä.

 

Jukka Haapalainen

Johtaja, Tehdastuotanto
s. 1975, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Jukka Haapalaisella on lähes 20 vuoden kokemus monipuolisista ja vaativista teollisuuden kehittämis- ja johtamistehtävistä. Viimeksi hän on työskennellyt muun muassa Nestor Cables Oy:ssä ja Eastman Chemical Company:ssa.