Search
Close this search box.

Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet

Lehto Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lehto Group noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (”Hallinnointikoodi”). Koodiin voi tutustua internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Poikkeaminen Hallinnointikoodin suosituksesta

Yhtiö poikkeaa Hallinnointikoodin noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti hallituksen kokoonpanoa koskevasta suosituksesta (suositus nro. 8) – tällä hetkellä yhtiön hallitukseen ei kuulu molempia sukupuolia Hallinnointikoodin suosittamalla tavalla.

Poikkeama johtuu yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 valitun yksittäisen hallituksen jäsenen eroamisesta tehtävästään kesken toimikauden. Poikkeama on väliaikainen ja korjaantuu varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 valittavan hallituksen aloittaessa tehtävässään.