Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet

Lehto Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lehto Group noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Koodiin voi tutustua internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.