Lehto Group sijoituskohteena

Tietoa yhtiöstä

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Lehto Groupin itse kehittämien ja valmistamien modulaaristen rakennusalan innovaatioiden hyödyntäminen mahdollistaa työmaalla perinteisesti toteutettavien työvaiheiden siirron osin automatisoituun tuotantolaitokseen, mikä vähentää rakennustyömaan monimutkaisuutta sekä parantaa rakentamisen tehokkuutta ja laatua. Tehokkaita toimintamallejaan hyödyntämällä Lehto Group voi tarjota asiakkailleen nopean ja vaivattoman prosessin avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta toteutukseen – asiakaslupauksen mukaisesti yhdellä sopimuksella, kiinteään hintaan ja sovitussa aikataulussa.

Yhtiö toimii kahdella palvelualueella: toimitilat ja asunnot. Yhtiö tarjoaa rakentamisen palveluita valtakunnallisesti keskittyen kasvukeskuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Lehto Groupin pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yhtiöllä on seitsemän omaa tuotantolaitosta: Hartolassa, Iissä, Luohualla, Humppilassa sekä kolme yksikköä Oulaisissa.

Lehto Groupin vuoden 2019 liikevaihto oli 667,7 M€ ja liiketulos -41,8 M€ eli -6,3 % liikevaihdosta. Konsernin palveluksessa oli tilikauden 2019 päättyessä 1 274 henkilöä.

Keskeiset vahvuudet

Ketterä talousohjatun rakentamisen malli. 1) Vahva osaaminen hankekehityksessä, suunnittelun ohjauksessa ja myynnissä. 2) Asiakaslähtöinen toimintatapa. 3) Itse kehitetyt innovaatiot ja niihin perustuvia komponentteja ja elementtejä valmistavat tuotantolaitokset.

Vahva yrittäjämäinen kulttuuri ja nopea päätöksenteko.

Kannattavan kasvun jatkumista tukeva operatiivinen tehokkuus.