Lehto Group sijoituskohteena

Lehto on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy toiminnassaan rakentamisen tuottavuuden parantamiseen luodakseen asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa.

Lehdon strategian kulmakiviä ovat suunnittelun johtaminen, toistuvat ratkaisut, modulaarisuus, teollinen valmistus sekä digitaalisuus.

Lehto Group on jakanut toimintansa kahteen palvelualueeseen; toimitilat ja asunnot.

1

Lehto on rakennus- ja kiinteistöalan konserni

2

Keskitymme alan tuottavuuden parantamiseen, jotta luomme lisäarvoa asiakkaillemme ja omistajillemme

3

Vahvuuksiamme ovat suunnittelun johtaminen, vakiointi, teollinen valmistus sekä digitaaliset prosessit ja palveluketju

4

Asiakaslupauksemme: Yksi sopimus, kiinteä hinta, sovittu muuttopäivä, sovittu laatu ja sisältö

Tietoa yhtiöstä

Lehto on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy toiminnassaan rakentamisen tuottavuuden parantamiseen luodakseen asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa. Tuottavuuden parantamisen keskiössä ovat vahva suunnittelun johtaminen, toistuvien ratkaisujen hyödyntäminen, modulaarisuus, ja useita työvaiheita vaativien rakennusosien valmistaminen omilla tehtailla.

Lehto pyrkii aktiivisesti kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla rakentamisesta tulee kohtuuhintaisempaa, laadukkaampaa, nopeampaa ja ekologisempaa. Tavoitteeseen pyritään luomalla kaupallisista lähtökohdista tuotteita ja toimintamalleja, joiden avulla rakennushanke voidaan toteuttaa vakioidulla tavalla ja mahdollisimman pitkälle tehtaissa valmistettuja rakennusosia hyödyntäen. Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään tukemaan tämän tavoitteen toteuttamista.

Lehto valmistaa ja kehittää jatkuvasti omissa tehtaissaan rakennuksissa käytettäviä elementtejä ja moduuleja, kuten esimerkiksi kattoelementtejä, kylpyhuone- ja keittiömoduuleja sekä kokonaisia puukerrostalon tilaelementtejä. Pääosa Lehdon tehtaiden tuotannosta käytetään Lehdon omien rakennushankkeiden toteuttamiseen.

Lehto Groupin vuoden 2021 liikevaihto oli 435,9 M€. Konsernin palveluksessa oli tilikauden 2021 päättyessä 1 042 henkilöä.

Strategia 2022-2026

  • Yhtiö keskittyy strategiakauden alkujaksolla operatiiviseen toimintaan ja kannattavuuden parantamiseen.
  • Asunnot, puurakentaminen: Lehto kehittää modulaarista puukerrostaloaan ja sen jälkeen pyrkii kasvattamaan puukerrostalojen volyymiä strategiakauden aikana. Kasvun yhtenä edellytyksenä on tiiviimpi yhteistyö kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa kaupunkien kanssa. Puurakentamisen kysyntä on vahvasti kasvavaa.
  • Asunnot, betonirakentaminen: Lehto kehittää kilpailukykyään kustannustehokkuutta parantamalla. Tähän liittyvät mm. kaava- ja suunnittelutehokkuuden, modulaarisuuden, teollisen esivalmistuksen ja tehokkaan toimintamallin kehittäminen.
  • Toimitiloilla keskitytään voimakkaasti alueille, joilla Lehdolla on kilpailukykyä. Tavoitteemme on lyhyellä aikavälillä kannattavuuden parantaminen, minkä odotetaan laskevan liiketoiminnan volyymiä.

 

Lehdon erottelevina kilpailutekijöinä säilyvät muun muassa modulaarisuus sekä teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen. Lisäksi yhtiöllä on oma suunnittelutoimisto, mikä poikkeaa toimialan tavanomaisesta resursoinnista. Niiden avulla kehitetään edelleen skaalautumisen mahdollistavaa liiketoimintaa.  Strategiset valinnat avaavat mahdollisuuksia parempaan rakennusalan kannattavuuteen sekä yhteiskuntaa ja ympäristöä palvelevaan liiketoimintaan.

Palvelualueet

Lehto Group on jakanut toimintansa kahteen palvelualueeseen

Toimitilat

Toimitilat-palvelualueella Lehto rakentaa myymälätiloja, logistiikka-, varasto- ja tuotantotiloja, vapaa-ajan tiloja, suuria kauppa- ja toimintakeskuksia sekä toimistotiloja. Lisäksi Lehto suunnittelee ja rakentaa päiväkoteja sekä kouluja valtakunnallisten päiväkotioperaattoreiden sekä kuntien tarpeisiin.

Asunnot

Asunnot-palvelualueella Lehto rakentaa uusia kerros- ja luhtitaloja sekä tekee putkiremontteja pääosin pääkaupunkiseudulla. Hoivaliiketoiminnassa Lehto suunnittelee ja rakentaa hoivakoteja ja palveluasumisen yksikköjä hoivaoperaattoreiden sekä kuntien tarpeisiin.

Lisäksi Lehto Group valmistaa myös itse kehittämiään rakennuselementtejä ja -moduuleita pääosin omaan käyttöönsä. Tuotantolaitoksissa valmistetaan muun muassa kantavia suurkattoelementtejä, yhdistettyjä keittiö- ja pesuhuonemoduuleita, pesuhuonemoduuleita, huoneistoelementtejä ja talotekniikkakeskuksia sekä jatkossa myös seinäelementtejä, ikkunoita ja nousuelementtejä linjasaneerauksiin.

Konsernin tunnusluvut

31.12.

2021
2020*
2019
2018
2017
2016
2015
Tilintarkastettu
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Liikevaihto, milj. euroa
435,9
544,7
667,7
721,5
597,6
361,8
275,6
Liiketulos, muutos edellisestä vuodesta %
-20,0
-18,4
-7, 5
20,7
74,5
31,3
61,6
Liiketulos, milj. euroa
-24,0
0,1
-41,8
37,2
64,6
40,4
27,2
Liiketulos, % liikevaihdosta
-5,5 %
0,0
-6,3
5,2
10,8
11,2
9,9
Tilikauden tulos, milj. euroa
-32,6
-8,2
-35,7
28,7
51,6
31,9
21,2
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta
-7,5
-1,5
-3,1
4,2
8,6
8,8
7,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
-40,5
73,6
-11,1
-18,3
-2,8
8,3
21,3
Tilauskanta, milj. euroa (tilintarkastamaton)
474,1
426,3
481,8
655,6
538,1
309,1
195,0
Taseen loppusumma, milj. euroa
367,0
383,8
451,8
468,3
337,2
258,7
137,6
Oman pääoman tuotto, ROE, %
-30,4 %
-7,0
-26,0
18,3
38,8
42,8
85,1
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI, %
-10,3 %
-0,9
-14,3
16,1
40,6
44,5
66,5
Omavaraisuusaste (%)
27,2 %
38,7
29,6
42,7
56,3
60,4
37,2
Nettovelkaantumisaste (%)
113,8 %
7,0
115,9
38,5
-20,6
-44,2
-22,9

* Tilinpäätöksessä 2020 takautuvasti oikaistu Ruotsin toiminnot lopetetuksi toiminnoksi.

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lehto on asettanut seuraavat pitkän aikavälin, yli strategiakauden ulottuvat taloudelliset tavoitteet:

  • Keskimäärin 10 – 20 % vuosittainen liikevaihdon kasvu
  • Keskimäärin noin 10 % liikevaihdosta oleva liikevoitto
  • Vähintään 35 % omavaraisuusaste (ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja)
  • Osingonjako noin 30 – 50 % tilikauden tuloksesta.

Lehto arvioi, että vuoden 2023 loppuun asti ulottuvalla strategiakaudella yhtiön liikevaihto ja liikevoitto tulevat olemaan pitkän aikavälin tavoitteita alhaisempia, sillä yhtiö keskittyy ensisijaisesti perusprosessiensa kehittämiseen ja rakentamisen markkinan odotetaan laskevan tulevina vuosina.  Vuoden 2023 loppuun asti ulottuvan strategiakauden alussa yhtiö ei tavoittele liikevaihdon kasvua vaan keskittyy kannattavuuden parantamiseen. Yhtiö tavoittelee liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden edelleen parantamista vuosina 2022 – 2023.