1

Lehto on rakennus- ja kiinteistöalan konserni

2

Keskitymme alan tuottavuuden parantamiseen, jotta luomme lisäarvoa asiakkaillemme ja omistajillemme

3

Vahvuuksiamme ovat suunnittelun johtaminen, vakiointi, teollinen valmistus sekä digitaaliset prosessit ja palveluketju

4

Asiakaslupauksemme: Yksi sopimus, kiinteä hinta, sovittu muuttopäivä, sovittu laatu ja sisältö

Tietoa yhtiöstä

Lehto on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy toiminnassaan rakentamisen tuottavuuden parantamiseen luodakseen asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa. Tuottavuuden parantamisen keskiössä ovat vahva suunnittelun johtaminen, toistuvien ratkaisujen hyödyntäminen, modulaarisuus, ja useita työvaiheita vaativien rakennusosien valmistaminen omilla tehtailla.

Lehto pyrkii aktiivisesti kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla rakentamisesta tulee kohtuuhintaisempaa, laadukkaampaa, nopeampaa ja ekologisempaa. Tavoitteeseen pyritään luomalla kaupallisista lähtökohdista tuotteita ja toimintamalleja, joiden avulla rakennushanke voidaan toteuttaa vakioidulla tavalla ja mahdollisimman pitkälle tehtaissa valmistettuja rakennusosia hyödyntäen. Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään tukemaan tämän tavoitteen toteuttamista.

Lehto valmistaa ja kehittää jatkuvasti omissa tehtaissaan rakennuksissa käytettäviä elementtejä ja moduuleja, kuten esimerkiksi kattoelementtejä, kylpyhuone- ja keittiömoduuleja sekä kokonaisia puukerrostalon tilaelementtejä. Pääosa Lehdon tehtaiden tuotannosta käytetään Lehdon omien rakennushankkeiden toteuttamiseen.

Lehto Groupin vuoden 2020 liikevaihto oli 544,7 M€ ja liiketulos -2,9 M€ eli -0,5 % liikevaihdosta. Konsernin palveluksessa oli tilikauden 2020 päättyessä 1 034 henkilöä.

Strategia

Lehdon strategian kulmakiviä ovat suunnittelun johtaminen, vakiointi, teollinen valmistus sekä digitaaliset prosessit ja palveluketju.

Strategiakaudella 2017–2020 yhtiön strategian keskittymisalueet olivat konsepteihin perustuvan toimintamallin edelleen kehittäminen, tehdastuotannon roolin kasvattaminen, asiakashyötyjä korostavan toimintamallin edistäminen sekä kansainvälistyminen.

Strategiakaudella 2021 – 2023 erityisinä painopistealueina ovat

 • suunnittelu ja tuotteistaminen
 • tehdasvalmistus ja tuottava työmaa
 • kestävä rakentaminen
 • aktiivinen myynti
 • konseptoidut tuotteet ja palvelut
 • digitaalisuuden hyödyntäminen
 • asiakaskokemuksen kehittäminen sekä
 • ammattitaidon ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen.

 

Lehto tavoittelee strategiakaudella ensisijaisesti kannattavuuden voimakasta parantamista ja Lehdon tavoitteena on merkittävästi kasvattaa puukerrostalojen suhteellista osuutta yhtiön asuntotuotannosta. Strategiakaudella 2021 – 2023 yhtiö tutkii mahdollisuuksia laajemmin hyödyntää tehdasvalmisteisiin tilaelementteihin liittyvää osaamista myös muualla kuin asuntotuotannossa, toimia väliaikaisten moduulirakenteisten tilojen vuokraajana ja tarjonnan laajentamista elinkaaripalveluihin.

Palvelualueet

Lehto Group on jakanut toimintansa kahteen palvelualueeseen

Toimitilat

Toimitilat-palvelualueella Lehto rakentaa myymälätiloja, logistiikka-, varasto- ja tuotantotiloja, vapaa-ajan tiloja, suuria kauppa- ja toimintakeskuksia sekä toimistotiloja. Lisäksi Lehto suunnittelee ja rakentaa päiväkoteja sekä kouluja valtakunnallisten päiväkotioperaattoreiden sekä kuntien tarpeisiin.

Asunnot

Asunnot-palvelualueella Lehto rakentaa uusia kerros- ja luhtitaloja sekä tekee putkiremontteja pääosin pääkaupunkiseudulla. Hoivaliiketoiminnassa Lehto suunnittelee ja rakentaa hoivakoteja ja palveluasumisen yksikköjä hoivaoperaattoreiden sekä kuntien tarpeisiin.

Lisäksi Lehto Group valmistaa myös itse kehittämiään rakennuselementtejä ja -moduuleita pääosin omaan käyttöönsä. Tuotantolaitoksissa valmistetaan muun muassa kantavia suurkattoelementtejä, yhdistettyjä keittiö- ja pesuhuonemoduuleita, pesuhuonemoduuleita, huoneistoelementtejä ja talotekniikkakeskuksia sekä jatkossa myös seinäelementtejä, ikkunoita ja nousuelementtejä linjasaneerauksiin.

Konsernin tunnusluvut

31.12.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Tilintarkastettu
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Liikevaihto, milj. euroa
544,7
667,7
721,5
597,6
361,8
275,6
171,1
113,4
Liikevaihto, muutos edellisestä vuodesta %
-18,4
-7, 5
20,7
74,5
31,3
61,6
50,8
-0,4
Liikevoitto, milj. euroa
-2,9
-41,8
37,2
64,6
40,4
27,2
5,8
9,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta
-0,5
-6,3
5,2
10,8
11,2
9,9
3,4
8,1
Tilikauden tulos, milj. euroa
-8,2
-35,7
28,7
51,6
31,9
21,2
4,1
6,7
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta
-1,5
-3,1
4,2
8,6
8,8
7,7
2,4
5,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
73,6
-11,1
-18,3
-2,8
8,3
21,3
-8,1
5,0
Tilauskanta, milj. euroa (tilintarkastamaton)
426,3
481,8
655,6
538,1
309,1
195,0
173,4
98,4
Taseen loppusumma, milj. euroa
383,8
451,8
468,3
337,2
258,7
137,6
99,1
58,3
Oman pääoman tuotto, ROE, %
-7,0
-26,0
18,3
38,8
42,8
85,1
25,6
51,7*
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI, %
-0,9
-14,3
16,1
40,6
44,5
66,5
21,6
49,0*
Omavaraisuusaste (%)
38,7
29,6
42,7
56,3
60,4
37,2
27,3
40,7*
Nettovelkaantumisaste (%)
7,0
115,9
38,5
-20,6
-44,2
-22,9
50,9
-16,2*

* Tilinpäätöksessä 2014 on oikaistu vertailuvuodelle 2013 kuuluva määräysvallattomien omistusosuuksien myynti. Esitetyt 2013 luvut ovat näiltä osin tilintarkastamattomia oikaistuja vertailutietoja.

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lehto on asettanut seuraavat pitkän aikavälin, yli strategiakauden ulottuvat taloudelliset tavoitteet:

 • Keskimäärin 10 – 20 % vuosittainen liikevaihdon kasvu
 • Keskimäärin noin 10 % liikevaihdosta oleva liikevoitto
 • Vähintään 35 % omavaraisuusaste (ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja)
 • Osingonjako noin 30 – 50 % tilikauden tuloksesta.

 

Lehto arvioi, että vuoden 2023 loppuun asti ulottuvalla strategiakaudella yhtiön liikevaihto ja liikevoitto tulevat olemaan pitkän aikavälin tavoitteita alhaisempia, sillä yhtiö keskittyy ensisijaisesti perusprosessiensa kehittämiseen ja rakentamisen markkinan odotetaan laskevan tulevina vuosina.  Vuoden 2023 loppuun asti ulottuvan strategiakauden alussa yhtiö ei tavoittele liikevaihdon kasvua vaan keskittyy kannattavuuden parantamiseen. Yhtiö tavoittelee liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden edelleen parantamista vuosina 2022 – 2023.